Manja slova Veća slova RSSSekretarijat za razvojne projekte

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte


Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp

Radi realizacije javno-privatnog partnerstva, investicija i promocije investicionih potencijala Crne Gore kao investicione destinacije, u skladu sa Zakonom o javno-privatnom partnerstvu („Službeni list Crne Gore“, broj 73/19), Agencija za investicije Crne Gore osnovana je 13.02.2020. godine.

Poslovi Agencije:

1. odobrava predloge projekata o javno-privatnom partnerstvu u skladu sa ovim zakonom
2. daje mišljenja i predloge javnim naručiocima u vezi sa investicijama
3. prati realizaciju investicija, sarađuje sa javnim naručiocima i drugim nadležnim organima na poslovima promocije i podrške na realizaciji investicija i javno-privatnog partnerstva
4. obavlja stručne poslove na promociji investicionih mogućnosti Crne Gore, u skladu sa zakonom kojim se uređuju strane investicije i godišnjim programom rada Agencije, koji naročito obuhvataju:
- pripremu, razvoj i promociju poslovnih mogućnosti u cilju privlačenja investicija;
- stručnu pomoć stranim investitorima za ulaganje u određene oblasti i sektore privrede;
- organizovanje neposrednih kontakata stranih i domaćih privrednih društava i pravnih lica; i
- saradnju sa međunarodnim institucijama, radi povećanja stranih investicija i konkurentnosti
5. prati status i dinamiku realizacije projekata javno-privatnog partnerstva i drugih investicionih projekata u skladu sa zakonom
6. predlaže mjere radi povećanja stranih investicija i unaprjeđenja investicionog ambijenta
7. vodi registar odobrenih projekata javno-privatnog partnerstva (u daljem tekstu: Registar projekata)
8. vodi registar zaključenih ugovora o javno-privatnom partnerstvu (u daljem tekstu: Registar ugovora)
9. vodi evidenciju stranih investitora i stranih investicija
10. podstiče ekonomski razvoj kroz privlačenje investicija
11. vrši ocjenu opravdanosti razvojnih i investicionih programa koji su od interesa za Crnu Goru
12. obezbjeđuje informacije o institucionalnom i zakonodavnom okviru za javno-privatno partnerstvo i druge investicije
13. sarađuje sa međunarodnim organizacijama nadležnim za javno-privatno partnerstvo i investicije i učestvuje u inicijativama od značaja za javno-privatno partnerstvo i investicije
14. vrši administrativno-tehničke poslove za potrebe radnih tijela Vlade u oblasti investicione politike, privatizacije i kapitalnih projekata, u skladu sa zakonom
15. obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije