Manja slova Veća slova RSSSekretarijat za razvojne projekte

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte


Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp

 

 

 

                              Sekretarijat za razvojne projekte

DIREKTOR Dejan Medojević 

Dejan Medojević rođen je 30. 01. 1978. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Mojkovcu, a Filozofski fakultet u Nikšiću. Školovanje nastavlja na postdiplomskim studijama na Prirodno-matematičkom fakultetu u Podgorici, studijska grupa Ekologija i zaštita životne sredine. U svojoj dosadašnjoj radnoj biografiji sticao je radna iskustva na mjestu profesora u JUSMŠ ,,Vuksan Đukić" u Mojkovcu, direktora Direkcije za imovinu Opštine Mojkovac i direktora Turističke organizacije Mojkovac. Njegov rad i angažovanje na mjestu direktora Turističke organizacije Mojkovac prepoznat je kao kvalitetan doprinos afirmaciji turizma i nagrađivan značajnim priznanjima. Obavljao je dužnost predsjednika Opštine Mojkovac u periodu od 2011. do 2018. godine.