Pristup tržištu

Kao logistička baza, Crna Gora je savršena tačka na mapi za kompanije koje svoje proizvode izvoze na tržište EU, Jugoistočne Evrope kao i Bliskog Istoka. Mogućnost transporta kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem garantuje jedinstven pristup tržištima i dostavu svih proizvoda na vrijeme.

“Kupci iz Velike Britanije naše proizvode koje proizvodimo u Crnoj Gori dobijaju tačno na vrijeme.” Mr. Kiminori Shigemitsu, predsjednik Daido Metal-a, japanske kompanije koja posluje u Crnoj Gori u sektoru automobilske industrije

Crna Gora je potpisnica 6 multilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini: Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Free Trade Association (EFTA), iUgovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Ovi ugovori omogućavaju crnogorskim izvoznicima pristup tržištima od gotovo milijardu potrošača

Statistički pregled stranih direktnih investicija 2009-2019


Ukupan priliv direktnih stranih investicija u prethodnih 10 godina, odnosno od 01.01.2009. zaključno sa 31.12.2019. godine iznosio je 7,7 milijardi eura, prema podacima Centralne banke Crne Gore. Od tog iznosa, 3 milijarde su investirane u domaća preduzeća i banke, 2,36 milijarde priliva je registrovano u formi interkompanijskog duga, 1,93 milijardi investirano je u sektor nekretnina, a 417 miliona u ostalo. (prilog u mejlu SDI po sektorima 2009-2019). Ukupan priliv SDI u 2019. godini iznosio je 778 miliona eura. U tom desetogodišnjem periodu, od 2009. do 2019. najviše je investirano iz sljedećih država:


Ruska Federacija - 1 milijarda
0%
Italija - 829 miliona
0%
Austrija - 489,7 miliona
0%
Švajcarska - 467 miliona
0%
Srbija - 422,3 miliona
0%
Holandija - 397,3 miliona
0%
UAE - 305,4 miliona
0%
Slovenija - 304,2 miliona
0%
Mađarska - 259,1 miliona
0%
Norveška - 241,7miliona
0%
Ujedinjeno Kraljevstvo - 235,7 miliona
0%
Kipar - 225,9 miliona
0%
Druge države - 2,2 milijarde
0%

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.