Regulativa / Zakoni

# Naziv Dokument
1. Carinski zakon   Preuzmi PDF
2. Zakon o energetici   Preuzmi PDF
3. Zakon o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga   Preuzmi PDF
4. Zakon o morskom dobru   Preuzmi PDF
5. Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata   Preuzmi PDF
6. Zakon o porezu na dobit pravnih lica   Preuzmi PDF
7. Zakon o porezu na dodatu vrijednost   Preuzmi PDF
8. Zakon o porezu na dohodak fizickih lica   Preuzmi PDF
9. Zakon o privrednim drustvima   Preuzmi PDF
10. Zakon o radu   Preuzmi PDF
11. Zakon o turizmu i ugostiteljstvu   Preuzmi PDF
12. Zakon o unutrašnjoj trgovini   Preuzmi PDF
13. Zakon o upravljanju komunalnim otpadnim vodama   Preuzmi PDF
14. Zakon o zdravstvenom osiguranju   Preuzmi PDF
15. Zakon o javno-privatnom partnerstvu   Preuzmi PDF
16. Zakon o javnim nabavkama   Preuzmi PDF

Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.