Manja slova Veća slova RSS

Sekretarijat za razvojne projekte

SRP

Sekretarijat za razvojne projekte


Sekretarijat za razvojne projekte


mod 

 

 

 Srp
>

Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

Datum objave: 02.07.2020 08:04 | Autor: Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Ispis Štampaj stranicu


Izmjene Javnog poziva za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

U cilju preciziranja sadržaja dokumentacije koju je neophodno dostaviti radi dokazivanja finansijske sposobnosti za realizaciju projekta koji se kandiduje na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavljuje

Izmjene Javnog poziva
za iskazivanje interesovanja za kvalifikovanje projekata na
Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, od 26.09.2019. godine

U tekstu Javnog poziva, u dijelu koji se odnosi na dokumentaciju kojom se dokazuje ispunjenost uslova, a koja se podnosi za kvalifikovanje projekata na Listu razvojnih projekata u oblasti turizma, tačka 3 mijenja se i glasi:

3. Neopoziva bankarska garancija naplativa na prvi poziv, izdata od kredibilne banke, u korist Vlade Crne Gore, u iznosu od 50% od minimuma investicije iz čl. 11 stav 1 tačka 2 Odluke o kriterijumima, načinu i postupku izbora lica koje može steći crnogorsko državljanstvo prijemom radi realizacije posebnog programa ulaganja od posebnog značaja za privredni i ekonomski interes Crne Gore („Sl.list CG“, br. 79/18 i 12/20), kojom se garantuje realizacija planirane dinamike investicija iz Biznis plana i Revidovanog glavnog projekta, a što se potvrđuje u Izvještaju nezavisnog revizora. Po procjeni Ministarstva održivog razvoja i turizma i drugih nadležnih državnih organa i institucija može biti zatražena i druga dokumentacija kojom se dokazuje finansijski kapacitet kompanije podnosioca zahtjeva za realizaciju projekta.

Ostali dio teksta Javnog poziva objavljenog 26.09.2019. godine ostaje nepromijenjen.