Market access

Kao logistička baza, Crna Gora je savršena tačka na mapi za kompanije koje svoje proizvode izvoze na tržište EU, Jugoistočne Evrope kao i Bliskog Istoka. Mogućnost transporta kopnenim, vazdušnim i pomorskim putem garantuje jedinstven pristup tržištima i dostavu svih proizvoda na vrijeme.

“Kupci iz Velike Britanije naše proizvode koje proizvodimo u Crnoj Gori dobijaju tačno na vrijeme.” Mr. Kiminori Shigemitsu, predsjednik Daido Metal-a, japanske kompanije koja posluje u Crnoj Gori u sektoru automobilske industrije

Crna Gora je potpisnica 6 multilateralnih ugovora o slobodnoj trgovini: Central European Free Trade Agreement (CEFTA), European Free Trade Association (EFTA), iUgovor o slobodnoj trgovini sa Rusijom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Ukrajinom, Ugovor o slobodnoj trgovini sa Turskom, kao i Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa EU.

Ovi ugovori omogućavaju crnogorskim izvoznicima pristup tržištima od gotovo milijardu potrošača

Statistical Review of Foreign Direct Investment 2009-2019

The total inflow of Foreign Direct Investment in the previous 10 years, from 01.01.2009. until 31.12.2019 amounted to 7.7 billion euros, according to the Central Bank of Montenegro. Of that amount, 3 billion was invested in domestic companies and banks, 2.36 billion inflows were registered in the form of intercompany debt, 1.93billion was invested in the real estate sector, and 417 million in the rest. The total inflow of FDI in 2019 amounted to 778 million euros. In that ten-year period, from 2009 to 2019, most investments were made from the following countries:

Russian Federation - 1 billion
0%
Italy - 829 milion
0%
Austria - 489,7 milion
0%
Switzeland - 467 milion
0%
Serbia - 422,3 milion
0%
Netherlands - 397,3 milion
0%
UAE - 305,4 miliona
0%
Slovenia - 304,2 milion
0%
Hungary - 259,1 milion
0%
Norway - 241,7miliona
0%
United Kingdom - 235,7 milion
0%
Cyprus - 225,9 milion
0%
Other states - 2,2 milijarde
0%

Need advice? We offer professional support!

Contact us for more information about our services.