Registruj biznis

Društvo sa ograničenom odgovornošću registruje se u CRPS, na osnovu registracione prijave uz koju se podnosi propisana dokumentacija sa potrebnim informacijama o društvu i članovima društva.
#
Potrebne informacije
1.
JPR obrazac (jedinstveni registracioni obrazac)
2.
Kopija lične karte i dokaz o uplati takse (taksa u iznosu od 5€ Poreskoj upravi)
3.
Spisak sa imenima članova organa upravljanja društva, datum i mjesto rođenja, jedinstveni matični broj, prebivalište, odnosno boravište sa odlukama o imenovanju članova organa upravljanja društva
4.
Zanimanja članova organa upravljanja koji nijesu zaposleni u društvu, kao i podatke o članstvu u drugim organima upravljanja, funkcijama na kojima se nalaze u Crnoj Gori ili van nje, kao i mjestu registracije tih društava, ukoliko nijesu registrovana u Crnoj Gori
5.
Ime i adresa revizora i sekretara društva
6.
Ime i adresa članova revizorskog odbora
7.
Adresa za prijem elektronske pošte
8.
Adresa za prijem pošte, ako postoji
9.
Pretežna djelatnost
10.
Odluka o osnivanju preduzeća, ukoliko društvo osniva jedan osnivač i Odluku je potrebno ovjeriti u Sudu ili kod Notara
11.
Ukoliko buduće društvo osniva više osnivača, potrebno je dostaviti Ugovor o osnivanju
12.
Statut društva
13.
Uplatnice na račun Službenog lista Crne Gore u iznosu od 3 EUR (br. žiro računa 520-941100-57)
14.
Uplatnice na račun Poreske uprave u iznosu od 5 EUR (br. žiro racuna 832-3161017-60)
15.
Izvod iz Centralnog Klirinško Depozitarnog Društva (za dobijanje izvoda potrebno je priložiti kopiju lične karte osnivača ili kopiju pasoša u slučaju da je osnivač strano lice, kao i uplatnicu u iznosu od 6 EUR uplaćenu na žiro račun br. 510-8092-14.
16.
Kopija lične karte ukoliko se radi o državljaninu Crne Gore ili kopiju pasoša stranog državljanina;
17.
Izjava izvršnog direktora sa imenovanjem na toj poziciji u budućem društvu
Strana društva koja osnivaju djelove svojih društava u Crnoj Gori, u roku od 30 dana od dana osnivanja dijela društva, dužna su da radi registracije u CRPS dostave sljedeće podatke:
#
Potrebne informacije
1.
Adresu sjedišta dijela stranog društva u Crnoj Gori
2.
Djelatnost društva
3.
Naziv i oblik stranog društva i naziv dijela društva, ako je drugačiji od naziva društva
4.
Ovjerenu kopiju statuta stranog društva i prevod statuta odnosno osnivačkog akta na crnogorski jezik, ovjeren od strane sudskog tumača, ukoliko donošenje statuta nije obavezno u državi u kojoj je strano društvo registrovano
5.
Kopiju potvrde o registraciji stranog društva odnosno ovjereni dokument kojim se potvrđuje valjanost registracije društva u matičnoj državi
6.
Imena i adrese lica koja su ovlašćena da zastupaju društvo u Crnoj Gori, odnosno organ društva ili članovi tog organa, stalni predstavnici društva za poslovanje dijela stranog društva, kao i ovlašćenja da ta lica zastupaju društvo, pojedinačno ili kolektivno
7.
Posljednji bilans stanja i bilans uspjeha odnosno druge finansijske dokumente propisane zakonom zemlje u kojoj je društvo registrovano
Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.