Priključenje objekta na elektro mrežu

#
Dokumentacija koju je potrebno priložiti
Dokument
1.
Predati zahtjev za priključenje na elektro mrežu (original)
Preuzmi WORD
2.
Ličnu kartu u slučaju da se radi o fizičkom licu ili rješenje o registraciji firme u slučaju da se radi o pravnom licu
3.
Kad je slučaj da se objekat u izgradnji priključuje na elektro mrežu tada se predaju:
Urbanističko tehnički uslovi (2 originala)
Revidovan glavni projekat (original)
4.
Potpisivanje ugovora za priključak na elektro mrežu
Potreban Vam je savjet? Mi nudimo profesionalnu pomoć!

Kontaktirajte nas za više informacija o našim uslugama.