Studijska posjeta Republici Hrvatskoj

Predstavnici Agencije za investicije Crne Gore direktor Mladen Grgić, pomoćnik direktora Andrej Lakić sa službenicima Sektora za javno-privatno partnerstvo, borave u zvaničnoj posjeti Republici Hrvatskoj, na poziv Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Direktor Mladen Grgić razgovarao je sa predstavnicima Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, gdje su predstavljene nadležnosti i poslovi Agencije, sa posebnim osvrtom na sektor investicija i sektor javno-privatnog partnerstva, te istaknuta uloga Agencije kao prve tačke susreta za strane investitore u Crnoj Gori.

Tokom sastanaka sa predstavnicima Ministarstva gospodarstava i održivog razvoja i Ministarstva finansija razmijenjena su dosadašnja iskustva Republike Hrvatske u pogledu primjene instituta javno-privatnog partnerstva, ali i mišljenja u pogledu pružanja eventualne tehničke podrške Agenciji koja bi pomogla jačanje njenih kapaciteta, te dogovorena dalja saradnja između Agencije i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Tokom posjete Republici Hrvatskoj, direktor Agencije za investicije Mladen Grgić sa pomoćnikom direktora Andrejem Lakićem, sastaće se i sa predstavnicima vodećih hrvatskih kompanija iz sektora privrede, turizma i IT sektora, sa kojima će razgovarati o mogućnostima konkretne saradnje u strateškim oblastima privrede dviju zemalja.