Izmir

Direktorica Agencije za investiicije Crne Gore, Snežana Đurović i pomoćnik direktora za promociju investicija i međunarodnu saradnju, Andrej Lakić, su kao članovi crnogorske delegacije na poziv Privredne komore Izmira, učestvovali na konferenciji „Trgovinske i poslovne šanse u Crnoj Gori“ održanoj u Izmiru.

Na konferenciji posvećenoj trgovinskim i investicionim prilikama naše države, crnogorsku delegaciju koju su pored predstavnika Agencije za investicije činili i predsjednica Privredne komore Crne Gore, dr Nina Drakić, sa saradnicima, predvodio je ambasador Crne Gore u Republici Turskoj, Nj.E. Periša Kastratović, a u dvodnevnoj konferenciji aktivno je učestvovao i predsjednik Turske privredne komore u Crnoj Gori, Burhan Genc.

Cilj konferencije bio je da se osnaži trgovinska saradnja između dvije države i detaljnije informišu privrednici Izmira o mogućnostima za investiranje i uspostavljanje partnerstva sa kompanijama iz Crne Gore.

U uvodnom izlaganju, direktorica Đurović poručila je da orijentisani na budućnost i oslonjene na istorijsku saradnju Crna Gora i Turska treba da nastave da grade i jačaju ekonomske veze, dijeleći međusobne resurse i stručnost i prihvatajući nove mogućnosti za partnerstvo. Kazala je i da je Agencija kojom rukovodi, siguran partner u dodatnom ojačavanju međusobnih veza dvije države i produbljivanja ekonomske saradnje.

Takođe, tom prilikom, menadžment Agencije predstavio je investicioni ambijent Crne Gore, kroz sveobuhvatnu prezentaciju mogućnosti za ulaganje u prioritetne sektore u crnogorskoj privredi, sa fokusom na potencijale Crne Gore kao investicione destinacije.

Konferenciji je prisustvovalo više od 200 privrednika koji su, u otvorenom i konstruktivnom dijalogu sa predstavnicima Agencije, u okviru panela pod nazivom “Poslovne mogućnosti između Crne Gore i Izmira” razgovarali o konkretnim pitanjima u vezi sa investiranjem u Crnu Goru iz djelorokruga njihovog poslovanja. U tom kontekstu, predstavnici Agencije detaljno su informisali zainteresovane turske privrednike, pruživši direktne smjernice za proceduru ulaganja u sektore koji su izazvali najviše interesovanja potencijalnih investitora, prevashodno energetika, građevinarstvo i turizam.

Kao rezultat održavanja konferencije dogovorene su smjernice za dodatno unaprjeđenje postojeće saradnje i nastavak aktivnosti na ekonomskom povezivanju Crne Gore i Republike Turske, u čemu će Agencija za investicije Crne Gore, kao nezaobilazna institucija, imati vodeću ulogu.