Sastanak sa predstavnicima Regionalne škole za javnu administraciju- ReSPA

Sastanak sa predstavnicima Regionalne škole za javnu administraciju- ReSPA

Sastanak sa predstavnicima Regionalne škole za javnu administraciju- ReSPA

Danas je u prostorijama Agencije za investicije Crne Gore, održan sastanak sa predstavnicima Regionalne škole za javnu administraciju – ReSPA.

Direktor Agencije za investicije Crne Gore, gospodin Mladen Grgić, sastao se sa direktoricom Regionalne škole za javnu administraciju – ReSPA, gospođom Majom Handijskom – Trendafilovom, u cilju uspostavljanja saradnje između ove dvije institucije.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja u pogledu pružanja podrške Agenciji i jačanja administrativnih kapaciteta, kao i promocije instituta javno-privatnog partnerstva, te je dogovorena dalja saradnja.

Unaprijeđen rad Sektora za javno-privatno partnertsvo (JPP) Predstavnici delegacije Agencije za investicije u radnoj posjeti Gradu Koprivnici
Phone: +382 20 22 00 30
Fax: +382 20 22 00 30
Podgorica, Montenegro
Kralja Nikole 27