SASTANAK U OPŠTINI BIJELO POLJE

V.d. direktora Agencije za investicije Crne Gore Snežana Đurović sastala se danas sa predsjednikom Opštine Bijelo Polje Petom Smolovićem.

Na sastanku su razmijenjena mišljenja u vezi sa valorizacijom potencijala Opštine Bijelo Polje, posebno, kroz model javno-privatno partnerstva.

Sa posebnim osvrtom na tekuće projekte, sagovornici su razgovarali o unaprijeđenju i dinamiziranju projektnih ideja, te unaprijeđenju investicionog ambijenta i uklanjanju biznis barijera, koje bi umnogome podstakle zainteresovanost investitora za ulaganjem u brojne projekte.

Na sastanku je istaknuta spremnost za nastavkom saradanje kroz konkretne aktivnosti Agencije za investicije i Opštine Bijelo Polje, a sve sa namjerom identifikovanja i implemetacije projekata kroz nove modele investiranja u Crnoj Gori.