Ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600“, Kolašin

Ugovor o dugoročnom zakupu lokaliteta planinskog centra „Kolašin 1600”, Kolašin, zaključen je, 21. septembra 2018. godine, između Vlade Crne Gore i konzorcijuma „Kolašin 1600” koji se sastoji od privrednih društava: „Gener 2” sh.p.k. iz Albanije i „Ski resort Kolašin – 1600” d.o.o. iz Kolašina.

Period trajanja zakupa iznosi 90 godina, počevši od datuma stupanja Ugovora na snagu, odnosno od 23. decembra 2019. godine. Investiciona obaveza Zakupca je da, u roku od četiri godine od dana početka radova (22. avgust 2020. godine predstavlja Datum početka radova), izgradi Klaster 1 turističkog kompleksa (hotela na UP5 i apartmana na UP3), odnosno investira iznos od 12.800.000 eura, od čega: 1.479.240 eura u prvoj investicionoj godini, 3.220.710 eura u drugoj investicionoj godini, 2.492.000 eura u trećoj investicionoj godini, 5.608.050 eura u četvrtoj investicionoj godini, pri čemu je dogovoreni standard za kategoriju hotela sa najmanje četiri zvjezdice.

Zakupac je potpisao ugovor o franšizi sa „Accor Hotel Group“, čiji je brend „Swissotel“ naziv prvog hotela izgrađenog u okviru Kompleksa – hotela na UP5, koji je otvoren krajem decembra 2023. godine.

Što se tiče apartmana na UP3 – depadansa „Q“, izvedeno je montiranje ViK, elektro i mašinskih instalacija, započeto je izvođenje MEP instalacija i u toku su radovi na povezivanju za grijanje objekta i radovi na oblaganju unutrašnjih površina apartmana, kao i krovopokrivački, kamenorezački i stolarski radovi radovi na fasadi objekta.

Kada je u pitanju treći objekat u okviru Kompleksa, označen kao hotel „R“, kod istog su izvedeni AB radovi, zaključno sa donjom pločom prvog sprata, a u toku su: krovopokrivački, fasaderski, bravarski i zidarski radovi.

Prema podacima dobijenim od strane predstavnika investitora, na projektu je trenutno angažovano 180 lica, od čega 110 iz Crne Gore, a preostalih 70 lica je iz inostranstva. U dosadašnjem toku realizacije projekta, prema podacima Zakupca, zaključno sa 31.12.2023. godine investirano je ukupno 20.676.665,20 eura.