Ugovor o zakupu Kompleksa HTP „Ulcinjska Rivijera“ AD

Ugovor o zakupu Kompleksa HTP ,,Ulcinjska rivijera“ AD zaključen je 25.09.2017. godine izmedu Vlade Crne Gore i HTP ,,Ulcinjska rivijera“ AD Ulcinj, u svojstvu Zakupodavca i Konzorcijuma sačinjenog od sljedećih privrednih društava: „Karisma Hotels Adriatic Montenegro” DOO Podgorica, „Karisma Hotels & Resorts Corporation” LTD Tortola BVI, „Karisma Resorts International” S.A. iz Republike Paname, „Karisma Operating Holding” S.A. iz Meksika i „Karisma Hotels & Resorts de las Americas” LTD Tortola BVI, u svojstvu Zakupca. Ugovor o zakupu je stupio na snagu 06.11.2017. godine potpisivanjem Protokola o zatvaranju Ugovora o zakupu Kompleksa HTP “Ulcinjska Rivijera” AD.

Ukupna vrijednost investicije iznosi 31,83 milion EUR kroz rekonstrukciju i adaptaciju hotela Olimpic i Bellvue sa depadansima i izgradnju pratećih sadržaja – bazeni, sportski tereni i ugostiteljski sadržaji, koja se realizuje u tri faze:

  • Prva faza investiranja 2017 – 2018. – 10,24 miliona EUR;
  • Druga faza 2018 – 2019. – 6 miliona EUR;
  • Treća faza 2026 – 2027. – 15,5 miliona EUR.

Planirano je i povećanje kapaciteta Kompleksa na 600 soba, kategorije 4 međunarodne zvjezdice, što je i ugovoreni minimum za kapacitet. U prvih 5 godina zakupa planirano ulaganje 50% ugovorene investicije – 16,24 miliona EUR.

Procenat ostvarenja Dinamičkog plana iznosi 100%, a u skladu sa Ugovorom o zakupu i Investicionim programom realizovana je obaveza izgradnje novih objekata, i to hotelskog depadansa kategorije 4 zvjezdice, kapaciteta 96 ležaja, bazena i drugih pratećih objekata neophodnih za funkcionisanje turističkog kompleksa. Navedeno je konstatovano i u izvještajima Kontrolora investicije.

Kompanija je dodatno investirala oko EUR 650 hiljada u izgradnju zatvorenog bazena hotela „Olympic“ kao i rekonostrukciju postojećih soba.

Iako je Ugovorom o zakupu i Investicionim programom utvrđeno da će se III faza investicije realizovati u periodu 2026-2027. godina, kompanija „Karisma Hotels Adriatic Montenegro“ je nastavila radove na rekonstrukciji dijela objekta nekadašnjeg hotela „Olympic“, sada „Long Beach Holiday“ hotela. Obnovljen je prostor restorana, recepcije i lobija, a izvođeni su i radovi na uređenju fasade i terasa hotela. Instalirana su dva nova lifta i izvođeni radovi na uređenju enterijera soba i drugih zajedničkih prostorija za goste hotela.

Hoteli „Holiday Village Montenegro“ i „Long Beach hotel Montenegro“ su 2021. godine rebrendirani pod imenom „Azul Beach Resort Montenegro“, a 2022. godine izvršena je rekonstrukcija glavnog restorana u okviru kompleksa.

Prema podacima Zakupca, ukupna ulaganja u Projekat zaključno sa 2023. godinom iznosila su 28,3 miliona eura.