Ugovor o zakupu i izgradnji, zaključen između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i kompanije „Luštica Development“ AD – LUŠTICA BAY – Tivat

Ugovor o zakupu i izgradnji koji se odnosi na Luštica Development Opština Tivat, potpisan je 23. oktobra 009. godine između Vlade Crne Gore, Opštine Tivat i kompanije „Luštica Development“ AD Podgorica („Projektna kompanija”). 10. decembar 2013. godine predstavlja datum stupanja na snagu Ugovora, kada su počeli da teku rokovi za realizaciju ugovornih obaveza. Ukupna površina zakupljenog zemljišta je 6.923.260m2.

Ugovorom je definisan Investicioni program koji se procjenjuje na iznos od cca. 1.1 milijardu eura, a obuhvata izgradnju: osam hotela (3.310 hotelskih soba, 60% kapaciteta sa 5 i više zvjezdica), 1.250 rezidencijalnih jedinica (uključujući vile i apartmane), Thalasso centar, dvije marine sa vezovima i pratećim sadržajima, golf teren sa 18 rupa otvoren preko cijele godine, konferencijski centar i sadržaje za svakodnevne potrebe otvorene tokom cijele godine, uključujući prodavnice, restorane, osnovnu školu i zdravstvene objekte. Prema podacima dobijenim od investitora, u okviru projekta „Luštica bay“ od početka realizacije projekta je uloženo preko 450 miliona eura.

U avgustu 2018. godine svečano je otvoren The Chedi hotel sa 5 zvjezdica i 111 smještajnih jedinica, kao i marina čiji je trenutni kapacitet 115 vezova. Plaža dužine 275 metara je u funkciji od jula mjeseca 2018. godine. Kada je u pitanju naselje „Marina Village“, izgrađeno je 7 vila, 6 kuća u nizu sa 13 stambenih jedinica, 32 stambena objekta sa 219 apartmana, kao i 5 objekata mješovite namjene sa 34 apartmana i 18 poslovnih prostora. U naselju „Marina Village” u toku je izgradnja 11 stambenih objekata sa 89 apartmana, 3 vile, kao i zemljani radovi za izgradnju 6 stambenih objekata sa 60 stanova.

U naselju „Centrale“ izgrađeno je 9 objekata sa 131 apartmanom i dva stambeno poslovna objekta sa 16 stanova i 5 poslovnih prostora na glavnom trgu Piazza Centrale, kao i saobraćajnice sa kompletnom podzemnom i nadzemnom infrastrukturom ukupne dužine oko 1.400 m. U naselju „Centrale“ opremljena je i stavljena u funkciju ambulanta bruto površine 239 m2. U naselju „Centrale“ u toku su građevinski radovi na 6 stambenih objekata sa 66 apartmana, zatim 2 objekta mješovite namjene sa 19 apartmana i 10 poslovnih prostora, kao i Boutique hotela kategorije 5 zvjezdica sa 31 hotelskom jedinicom. Dodatno, u toku je priprema projektne dokumentacije za izgradnju 15 stambenih objekata sa 207 apartmana, jednog objekta mješovite namjene sa 20 apartmana i 5 poslovnih prostora.

Što se tiče Marine, faza II je završena, uključujući pripadajuću infrastrukturu za potrebe korisnika marine, a tokom ljeta 2021. godine izgrađena je obalna šetna staza između Marine – velikog lukobrana i plaže Oblatno. Izgrađen je i stavljen u funkciju privremeni objekat sa servisnim sadržajima za upravljanje marinom – kancelarijski prostor i prostori za klijente i korisnike usluga marine.

Osim navedenog, u prethodnom periodu završena je izgradnja projekta Faza I i Faza II sistema za transport vode za irigaciju golf terena, u okviru kojeg su izgrađene i dvije pumpne stanice kao i trafostanica instalisane snage 630kVA za transport prečišćene vode sa PPOV-a Tivat/Kotor. U okviru Golf zone, započeta je izgradnja prve faze 7 objekata golf vila, a u toku je priprema projekata za 6 kuća u nizu sa 12 jedinica i 4 stambena objekta sa 39 apartmana u prvoj fazi i 16 vila, 5 objekata sa 44 apartmana i golf kluba u drugoj fazi.

Projektna kompanija je za potrebe finansijske podrške različitim projektima, organizacijama, ustanovama i programima u Tivtu od početka realizacije projekta uložila preko 2,2 miliona eura. Kada je riječ o broju zaposlenih, u menadžmentu kompanija koje upravljaju projektom angažovano je 583 lica, od kojih su 467 domaći, a 116 strani državljani. Projektna kompanija tokom izvođenja građevinskih radova u prosjeku zapošljava dodatnih 350 do 400 radnika.