Agencija za investicije Crne Gore na Dunavskoj konferenciji u Ulmu

Direktor Agencije za investicije, Mladen Grgić i načelnik Odsjeka za promociju stranih investicija, Nenad Radović, učestvovali su na Dunavskoj konferenciji održanoj 1. jula 2022. u Ulmu.

Posjeta njemačkom gradu realizovana je na poziv Privredne komore Ulma, a u cilju jačanja tržišta energetske efikasnosti u državama potencijalnim partnerima. Crnogorsku delegaciju pored predstavnika Agencije činili su i Nina Drakić, predsjednica Privredne komor,  Dragan Kujović, potpredsjednik Privredne komore, Jelena Adžić, savjetnica u Privrednoj komori,  i Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije u Elektroprovredi Crne Gore.  

Konferenciju pod nazivom ”Dunavska regija na raskršću promjena – impulsi ekonomskih politika iz Strategije EU za Dunavsku regiju”, organizovalo je Ministarstvo za ekonomska pitanja, rad i turizam Baden-Virtemberga i grad Ulm.

Tokom skupa stručnjaci iz politike, biznisa i nauke razgovarali su, između ostalog, o uticaju rata u Ukrajini na Dunavski region i o tome kako se prekogranični lanci vrijednosti mogu učiniti otpornijim na spoljašnje šokove.

Učesnici Konferencije su, u okviru četiri tematske sesije i panel diskusije razgovarali o ključnim faktorima i pravcima za održiv i sveobuhvatan rast Dunavskog regiona. Razmijenjena su mišljenja i iskustva u oblasti bioekonomije kao pokretača stvaranja novih vrijednosti – sa primjerom Hrvatskog drvnog klastera, zatim digitalizacije, turizma, održive mobilnosti kao i energetike.

Posjeta crnogorske delegacije organizovana je u saradnji sa generalnom konzulkom Crne Gore u Frankfurtu  Ivanom Đukanović.