Javno privatno partnerstvo šansa za valorizaciju potencijala Crne Gore

Privredna komora u saradnji sa Agencijom za investicije i Ministarstvom finansija, organizovala je okrugli sto na temu „Javno privatno partnerstvo kao šansa za valorizaciju potencijala Crne Gore”.

Privrednici su tokom skupa upoznati s pravnim okvirom koji reguliše oblast javno privatnog partnerstva, investicionim potencijalima koji bi mogli da budu valorizovani kroz ovaj koncept, te sa uspješno realizovanim projektima.

Predsjednica Privredne komore dr Nina Drakić je ocijenila da javno privatno partnerstvo u Crnoj Gori još nije dovoljno zastupljeno, s obzirom na višestruke prednosti koje nudi.

– Za realizaciju ove vrste ugovora usklađen pravni, regulatorni i politički okvir je neophodnost i jedan od uslova za privlačenje stranih investicija – ocijenila je Drakić.

Prema njenim riječima, iskustva zemalja EU i regiona pokazuju da izbor projekata javno privatnog partnerstva treba temeljiti na sveobuhvatnim i sistemskim analizama, uz odgovarajuću procjenu rizika, te da projekti na lokalnom nivou moraju biti usklađeni sa prostornim planovima lokalne uprave.

Direktorica Direktorata za politiku javnih nabavki u Ministarstvu finansija Jelena Jovetić prezentovala je pravni okvir za javno privatno partnerstvo u Crnoj Gori. Zakon o javno privatnom partnerstvu je donijet 2019. godine ali, prema riječima Jovetić, još nije zaživio u punom kapacitetu zbog nedovoljno prakse i novih projekata.

– Kada smo pripremali ovaj zakon imali smo želju da u njega prenesemo međunarodnu praksu, te uključimo i određene naše specifičnosti– istakla je Jovetić.

Jovetić je apostrofirala da je cjelokupna svrha projekata javno privatnog partnerstva da se održi kontinuitet u pružanju javnih usluga, jer je cilj povećanje njihovog kvalieta za krajnjeg korisnika.

Mladen Grgić, direktor Agencije za investicije, govorio je o valorizaciji potencijala Crne Gore kroz javno privatno partnerstvo.

On je tokom svog izlaganja predstavio djelokrug rada i aktivnosti ove agencije, ističući da je, između ostalog, njen fokus i na promociji javno privatnog partnerstva.

– U proteklih šest mjeseci obišli smo sve crnogorske opštine, odnosno potencijalne javne naručioce, gdje smo prezentovali značaj javno privatnog partnestva – kazao je on, dodajući da je napravljen normativni okvir koji će Agenciji omogućiti da evaluira projekte.

Grgić je istakao da cilj javno privatnog partnerstva nije da država prebacuje odgovornost na nekog drugog, već da podijeli rizik i ne bavi se uslugama za koje nije obučena, već da to efikasno sprovodi privatni partner.

– Država treba da se bavi suštinom, a to je praćenje i kontrola projekata javno privatnog partnerstva, vodeći računa da se ugovori poštuju – zaključio je on.

Miloš Laković iz advokatske kancelarije „Moravčević, Vojnović i partneri, u saradnji sa Schoenherr”, predstavio je uspješne projekte i iskustva iz prakse u implementaciji javno privatnih partnerstava i koncesija u Crnoj Gori i regionu.

Na okruglom stolu, privrednici su dobili potrebna dodatna pojašnjenja o modelu javno privatnog partnerstva i mogućnostima da se uključe u realizaciju projekata na ovaj način.