Agencija za investicije održala radni sastanak sa predstavnicima crnogorske dijaspore u Njemačkoj

Predstavnici Agencije za investicije Crne Gore, u saradnji sa Privrednom komorom i Elektroprivredom Crne Gore, u sklopu radne posjete Njemačkoj, održali su sastanak sa crnogorskom dijasporom u Njemačkoj 28. juna, u prostorijama Generalnog konzulata Crne Gore u Frankfurtu.

Gospodin Mladen Grgić, direktor Agencije, istakao je da je crnogorska dijaspora nedovoljno iskorišćena, i da u tom smislu treba aktivno raditi na pružanju dijaspori više prostora kako bismo na što bolji način iskoristili njene ekonomske potencijale u funckiji razvoja države.

Gospodin Grgić, gospođa Nina Drakić, predsjednica Privredne komore i gospodin Ivan Mrvaljević, izvršni rukovodilac Direkcije za razvoj i investicije u Elektroprovredi Crne Gore razmijenili su mišljenja sa crnogorskom dijasporom o mogućnostima ekonomske saradnje između Crne Gore i Njemačke, tekućim prilikama u Crnoj Gori kao i trenutnim problemima koje je crnogorska dijaspora prepoznala kao ogromne biznis barijere, prije svega vezane za stanje pojedinih djelova putne infrastrukture.

Predstavnici crnogorske dijaspore predstavili su svoje tekuće i planirane projekte u Crnoj Gori koje žele da realizuju u saradnji sa svojim partnerima, a Agencija je izrazila svoju spremnost da podrži i pomogne svaku zdravu inicijativu.