Održana radionica za javne naručioce „Identifikacija projekata JPP“

U organizaciji Ministarstva finansija i Agencije za investicije Crne Gore,  danas je održana radionica za predstavnike lokalnih samouprava i državnih institucija, odnosno potencijalnih javnih naručilaca, u cilju što boljeg predstavljanja i razumijevanja projektnog ciklusa modela javno- privatnog partnerstva.

Tokom radionice su govorili predstavnici Ministarstva finansija, Agencije za investicije i Zaštitnika imovinsko pravnih interesa Crne Gore, g. mr Jelena Jovetić (MF), g. Mladen Grgic (MIA) g. Bojana Ćirović (ZIPI), te predavači i istaknuti eksperti SIGMA/OECD iz oblasti javno-privatnog partnerstva, g. Mario Turković i g. Damir Cimer.

Direktor Agencije za investicije, gospodin Mladen Grgić, istakao je da je zakonodavni okvir formalizovao javno-privatno partnerstvo kao novi model investiranja u Crnoj Gori i otvorio dodatne mogućnosti saradnje javnog i privatnog sektora, posebno sa aspekta valorizacije potencijala i u konačnom podizanja nivoa kvaliteta javnih usluga.

Grgić je posebno ukazao na potrebu intenzivnije saradnje javnih naručilaca i Agencije za investicije, te nastavak saradnje sa međunarodnim ekspertima, kako bi se dodatno jačali kapaciteti na lokalnom i državnom nivou.

Predstavnica Ministarstva finansija, g. mr Jelena Jovetić, govorila je o prednostima modela javno-privatnog partnerstva u Crnoj Gori, posebno ističući podjelu tereta u dijelu rizika između države i privatnog partnera, kao i know-how koji privatni partner donosi sa sobom. Prioritet u dijelu javno-privatnog partnerstva je dalje unaprijeđenje javne infrastrukture, naglašavajući posvećenost nadležnih institucija da, u skladu sa međunarodnim standardima, rade na daljim projektima razvoja Crne Gore.

Na okruglom stolu posebno je bilo riječi o podsticanju atraktivnosti projekata javno-privatnog partnerstva, ali i o iskustvima drugih zemalja u pogledu primjene ovog modaliteta.