Održan radni sastanak sa predstavnicima SMATSA-e

Predstavnici Agencije za investicije održali su radni sastanak sa zamjenikom direktora Kontrole letenja Srbije i Crne Gore (SMATSA), gospodinom Rajkom Uskokovićem i njegovim saradnicima u prostorijama SMATSA-e u Podgorici. Predstavnici Agencije imali su priliku da obiđu tehničke prostorije i da se upoznaju sa radom i tehničkom opremom SMATSA-e, koji su u skladu sa najvišim standardima iz ove djelatnosti.

Gospodin Uskoković je na sastanku predstavio plan investicija kompanije, koji se odnosi na unapređenje tehničko – administrativnih kapaciteta i nabavku i postavljanje nove, najmodernije opreme koji će značajno doprinijeti unapređenju rada, kako SMATSA-e tako i Aerodroma Crne Gore, u susret potencijalnom uvođenju novih avio linija. Takođe, na sastanku su prezentovani i tekući problemi koji koče realizaciju ovih investicija, i potencijalni koraci kojim bi se ti problemi prevazišli.

Na sastanku je zaključeno da će Agencija za investicije pružiti punu podršku SMATSA-i i njihovim naporima da investiraju u neophodnu infrastrukturu u Crnoj Gori, i u okviru svojih nadležnosti će asistirati u prevazilaženju prepreka kako bi se investicije što prije realizovale i unaprijedio sektor avio saobraćaja u Crnoj Gori.