Vlada donijela zaključke po osnovu predloženog modela Agencije za investicije Crne Gore za prevazilaženje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom prioritetnih projekata iz oblasti turizma

Vlada Crne Gore je na 24. sjednici održanoj 4. aprila tekuće godine, razmatrala Informaciju o predloženom modelu Agencije za investicije Crne Gore u vezi sa praćenjem realizacije prioritetnih projekata iz oblasti turizma.

Agencija za investicije Crne Gore predložila je konkretni model za prevazilaženje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom prioritetnih projekata iz oblasti turizma, kako bi Vlada izbjegla eventualne sudske i/ili arbitražne sporove s investitorima.

Vlada Crne Gore donijela je sljedeće zaključke: 

1. Ovlašćuje se Agencija za investicije Crne Gore da organizuje sastanke i upravlja radom Međuresornog koordinacionog tima za prevazilaženje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom prioritetnih projekata iz oblasti turizma. 

2. Zadužuju se Kabinet predsjednika Vlade Crne Gore, Ministarstvo ekonomskog razvoja, Ministarstvo finansija, Ministarstvo prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine i Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, kao i Uprava za kapitalne projekte, Uprava za nekretnine, Uprava za saobraćaj i Uprava za zaštitu kulturnih dobara da, u roku od sedam dana, obavijeste Agenciju za investicije Crne Gore o njihovim predstavnicima u Međuresornom koordinacionom timu za prevazilaženje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom prioritetnih projekata iz oblasti turizma.

3. Zadužuje se Agencija za investicije Crne Gore da, na osnovu kontinuirane komunikacije i saradnje s predstavnicima investitora i jedinica lokalne samouprave u kojima se realizuju prioritetni projekti iz oblasti turizma, obezbjeđuje rješavanje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom predmetnih projekata, iz domena nadležnosti lokalnih samouprava. 

4. Zadužuje se Ministarstvo turizma, ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera da aktivno prati realizaciju odredaba ugovora koji se odnose na prioritetne projekte iz oblasti turizma, te da za sastanke Međuresornog koordinacionog tima za prevazilaženje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom prioritetnih projekata iz oblasti turizma kandiduje otvorena pitanja iz te sfere, kao i da u slučaju potrebe o istima informiše Vladu Crne Gore. 

5. Zadužuje se Agencija za investicije Crne Gore da Savjetu za privatizaciju i kapitalne projekte, do kraja prvog kvartala tekuće godine, dostavlja izvještaje o radu Međuresornog koordinacionog tima za prevazilaženje otvorenih pitanja u vezi s realizacijom prioritetnih projekata iz oblasti turizma za proteklu godinu.